Certifieringar

Kvalitet ISO-9001

Konsultia ska alltid leverera och utföra sina tjänster med minst den kvalitet som kunden efterfrågar. Konsultias kvalitetsarbete syftar till att ständigt förbättra kundnöjdheten. Kvalitet och ansvar gäller allt vårt arbete – från första kundkontakt till leverans och faktura.

Kvalitetspolicy

Integritetspolicy

Visselblåsarpolicy

Miljö ISO-14001

För oss är det självklart att vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. Konsultia värnar miljön genom att sköta sin verksamhet med vetskapen om att den miljöhänsyn vi tagit uppfyller våra kunders, vårt och samhällets krav på bra miljö och varsamhet om naturens resurser.

Miljöpolicy

Resepolicy

Arbetsmiljö ISO-45001

Vårt arbetsmiljöarbete har som mål att säkerställa en arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel och samtidigt motverka ohälsa och skador. Arbetsmiljöarbetet bedrivs så att medarbetare och kunder känner sig trygga samtidigt som vårt varumärke och vår egendom skyddas.

Arbetsmiljöpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Mångfaldspolicy

Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling

 

Kreditvärdighet

AAA

AAA är det högsta betyget ett aktiebolag kan få och ges till företag som visar stabilitet över tid. Endast 2,5 % av Sveriges företag har uppnått AAA-rating. Bland annat krävs att företaget har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Betyget är en trygghet för våra kunder, leverantörer och medarbetare – ett bevis på att vi är ett bolag med välskött ekonomi. Bisnodes A-rating, tidigare Soliditet, är Sveriges mest välkända kreditratingsystem för att värdera ett företags ekonomiska styrka och betalningsförmåga.

Auktorisationer

Auktoriserat bemanningsföretag

Konsultia är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att vi uppfyller de krav som branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen ställer på auktoriserade bemanningsföretag. Auktorisationen innebär en trygghet för kunder och medarbetare eftersom den säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor samt att vi har ansvarsförsäkring och fastställd jämställdhetsplan.

Auktoriserat rekryteringsföretag

Sedan 1 januari 2017 är Konsultia även ett auktoriserat rekryteringsföretag. Den nya auktorisationen som lanserades i oktober 2016, säkerställer att rekryteringsföretagen är seriösa företag som uppfyller högt ställda krav på affärsmässighet. Kraven för att bli ett auktoriserat rekryteringsföretag omfattar bland annat att företaget är ekonomiskt skötsamt, har kollektivavtal, en jämställdhetsplan, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring och en väl beprövad rekryteringsprocess med system för kandidathantering, kvalitetsuppföljning och resultatmätning.