Konsultias tjänster, kvalitet och servicenivå utvecklas och förbättras löpande så att vi alltid ligger i framkant och erbjuder våra kunder kostnadseffektiva, säkra och effektiva leveranser av bemannings- och rekryteringstjänster. Vår värdegrund fokuserar på engagemang, ansvar, kundfokus och att ha kul på jobbet – vi är övertygade om att det för vårt ständiga förbättringsarbete framåt.

ARBETET SKALL BYGGA PÅ FÖLJANDE PRINCIPER

  • Att vi skapar goda relationer med kunder, medarbetare och kandidater.
  • Att vi ständigt förbättrar verksamheten ur kvalitetssynpunkt med ambitionen att möta våra kunders och medarbetares behov.
  • Att vi levererar rätt person på rätt plats i rätt tid.
  • Att vi uppnår och reviderar målen inom ramen för Konsultias ledningssystem.

KVALITETSARBETET SKALL BYGGA PÅ FÖLJANDE PRINCIPER:

  • Kvalitetsarbetet är integrerat i det dagliga arbetet, vi arbetar kontinuerligt med förbättringar.
  • Medarbetare och kunder har kunskap om och känner delaktighet i kvalitetsarbetet.
  • För att åstadkomma positiva förändringar anser vi att de små vardagliga förbättringarna är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder leder Konsultias kvalitetsarbete framåt och innebär att vi uppnår ständiga förbättringar.
  • Kundsynpunkter leder till ständiga förbättringar och behandlas snabbt, vänligt och professionellt.
  • Vi genomför och följer upp vår kundundersökning årligen.

Chefer på alla nivåer ansvarar för att alla medarbetare har kunskap om Konsultias kvalitetsarbete. Alla medarbetare på Konsultia ansvarar för att utveckla och förbättra sitt eget arbete.

Senast reviderad 2023-03-24