Tjänsteresor (alla resor som bekostas av företaget) ska vara så säkra, kostnadseffektiva och resurseffektiva som möjligt. Vi ska alltid välja det mest säkra och miljöanpassade resandet, då det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Riktlinjer för resande
Överväg alltid om alternativ till att resa finns. Undersök om det går att ersätta en resa med något annat sätt att kommunicera, t ex telefon- eller videomöte.

Prioritering av färdmedel vid tjänsteresa till annan ort

 • Tåg – ska alltid användas om praktiskt möjligt
 • Bil – samåk om praktiskt möjligt
 • Flyg (flygbuss istället för taxi om möjligt. Vid taxi – välj eldrift om möjligt)

Prioritering vid användning av bil och hyrbil

 • Bil som drivs med förnyelsebart bränsle som t ex hybrid- eller elbilar
 • Bil enligt miljöklass 
 • Bil med lägst bränsleförbrukning

Sparsam körning

Säkerhet 

Det är viktigt att de resor vi gör i tjänsten utförs på ett så säkert och kontrollerat sätt som möjligt. Vid bilresor, se till:

 • Att inte vara för trött eller påverkad av alkohol eller droger
 • Att alltid använda bilbälte.
 • Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation.
 • Att hålla avstånd till framförvarande fordon.
 • Att stanna vid obevakade övergångställen när fotgängare vill gå över.
 • Att hålla fordonen i trafiksäkert skick (t.ex. att vinterdäck skall användas vid vinterväglag).
 • Att följa alla lagar och trafikregler.

Reviderad 2023-03-24