Vår policy innebär också att:
​​​

  • Ingen medarbetare ska behöva förtära alkohol i samband med representation.
  • Vid personalfester ska det råda restriktivitet och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.
  • När någon upptäcker eller misstänker missbruk ska det meddelas till chefen, som ansvarar för att stödja medarbetaren med drogproblem att ta sig ur sitt missbruk. Företagshälsovården är en resurs till chefen i dessa ärenden.
  • Den som är påverkad av droger ska omedelbart sändas hem. Närmaste chef ansvarar för att hemtransporten sker på ett säkert sätt. ”Bakfull”/luktar sprit jämställs med berusning. Lön utgår ej.
  • Chefen ska ställa krav på delaktighet i det handlingsprogram som företaget erbjuder. Kontrakt upprättas med medarbetaren. Om medarbetaren inte aktivt medverkar och tar ansvar för sin behandling kan konsekvensen medföra att medarbetaren skiljs från sin anställning.
  • Policyn gäller samtliga anställda och underleverantörer.
  • Konsultias alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att se till att drogpolicy och uppsatta regler efterlevs.

Senast reviderad 2023-03-24