En minoritet av Sveriges företag (ca 5%) kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån UC's tillväxtmodell där bland annat nedan parametrar tas i beaktning: 

  • Omsättning senaste två åren
  • Tillväxt
  • EBITDA-marginal
  • Soliditet
  • Antal anställda