– Det känns alltid kul att få fler kvitton på att vi gör saker rätt. Under våra tio år som bolag har vi haft en konstant tillväxt med undantag för pandemiåret, en starkt bidragande orsak är våra höga resultat i kund- och medarbetarundersökningar, säger Jimmy Rönnblom, vd på Konsultia.

Topp-10 i Sverige 

Årsrapporten redovisar också en lista på de största kompetensföretagen inom blue-collar i Sverige där Konsultia tar sig in på plats nr 10 i Sverige.

– Vi påbörjade nyligen en nationell expansion och även om Norra Sverige är vår hemmamarknad så vill vi också göra avtryck nationellt, inte minst i takt med att våra kunder efterfrågar våra tjänster på fler orter, säger Jimmy.

Hela rapporten med sammanställningens metoder och tillvägagångssätt hittar du här.


Bild: Jimmy Rönnblom, vd på Konsultia.