Indexator tror på svensk industri framåt

Indexator Rotator Systems är en premiumtillverkare av hydrauliska rotatorer och tillhörande utrustning som svängdämpare, länkar och slangsvivlar. De har världens största utbud i sin nisch. Bolaget har koncentrerat all kunskap, alla resurser och all erfarenhet till utvecklings- och produktionsanläggningen i Vindeln, cirka 45 minuter nordväst om Umeå. Josef Alenius, vd och Samuel Gottnersson, vice vd berättar här om hur de ser på Indexator och svensk industri i framtiden.

Indexator ska tillverka och leverera de bästa rotatorapplikationerna och satsar stort på innovation och ­produktutveckling. 

— Samarbetet med ­stora maskintillverkare är en verklig styrka i vårt utvecklingsarbete där våra produkter ligger i framkant vad gäller utveckling och innovation, säger Samuel Gottnersson, vice vd på Indexator.  

Konkurrenterna finns i länder med betydligt lägre lönekostnader och företaget har därför behövt anpassa kostymen efter de spelreglerna för att kunna utveckla konkurrenskraften på den internationella marknaden.

— Under det senaste året har vi gjort ett stort förändringsarbete gällande effektivisering för att kunna fortsätta leverera en fantastisk produkt utan att kostnaderna skenar, säger Josef Alenius, Indexators vd sedan ett år tillbaka.

Tar hjälp vid toppar

Indexator använder bemanningstjänster vid tillfälliga behov av ökad bemanning. De har ett samarbete med Konsultia med flera år på nacken.

— Historiskt har vi tagit hjälp vid toppar, då det är viktigt med rätt kompetens och snabb rekrytering. Det kan vi få med hjälp av ett bemanningsföretag, säger Samuel. 

— För oss är det viktigt att få in rätt grundkompetens och en konsult
som är driven och villig att lära. Vi som företag måste vara beredda att ge konsulten en bra utbildning så att den får goda möjligheter att anpassa sig till vår verksamhet, säger Josef.

Både Josef och Samuel är överens om att det är en vinst för samtliga inblandade att Konsultia har sin nisch inom just industri. 

— Det är tydligt hos Konsultia att hela strukturen genomsyras av personer med erfarenhet av och kompetens inom industri. De vet vad som förväntas av oss och vår produktion. Jag tycker att Konsultia, där jag träffat Sven och Andreas mest, är verkligt lyhörda. De är duktiga på att hitta lösningar för våra behov och kommer med bra förslag för samarbetet samtidigt som de är duktiga på uppföljning, säger Samuel. 

— I de fall vi har behov att rekrytera och samtidigt har en konsult på plats, övertar vi gärna anställningen. I samarbetet med bemannings­företag vinner både Indexator och medarbetaren på att vi får lära känna varandra under en period, säger Samuel.

Förändring - en normal situation idag

Lagar, regler och omvärlden förändras ständigt och det behöver alla förhålla sig till. 

— För Indexator och många ­andra tillverkningsföretag blir kravet på flexibilitet allt viktigare. Förutom ­snabba omställningar, kortare produktionsserier och marknadens volymcykler sker förändringar snabbt inom områden som miljö, hållbarhet och digitalisering. Företag som är duktiga på denna anpassning kommer att bli vinnarna, säger Samuel. 

— Det kan också hända att vi behöver ha en annan produktionspark så småningom, men med det sagt tror jag inte att vi endast förlitar oss på automation i framtiden. Däremot kommer vi att behöva integrera människa och teknik på ett nytt sätt för att hänga med. Det här gör att jag tror att tv-spelsgenerationen är en viktig rekryteringsbas för dessa nya arbetsuppgifter. Det är den typen av intelligens och kompetens som kommer att passa för jobbet. Den förmågan att anpassa sig till ny teknik, andra språk och så vidare kommer vi att behöva inom industrin, säger Josef.

Indexator ska växa i Vindeln

Som många andra bolag har Indexator som mål att växa. 

— Med det sagt ska vi fortsätta att finnas i Vindeln, det tror vi starkt på. Det är här vi har vår grund och vårt huvudkontor. Vi har stor tillväxt­möjlighet i vår befintliga fastighet och våra system. Det går alldeles utmärkt att vara världsledande på liten ort, vi får bara tänka lite annorlunda än de som verkar på stora orter, säger Josef. 

— För våra ägare Lifco är det en strategi, att där moderbolaget finns där stannar det. Tillsammans med företag som exempelvis Konsultia har vi också möjlighet att hitta rätt kompetenser för att kunna fortsätta verka på en liten ort, säger Josef.

— Tryggheten i att arbetsplatsen ska finnas kvar på orten är en viktig nyckel till att vara en attraktiv arbetsgivare. Det leder till att medarbetarna vill stanna kvar på arbetsplatsen så att vi kan utvecklas tillsammans, säger Samuel.

Trendbrott – industrierna flyttar hem

Under en tid har trenden varit att svenska företag flyttar sin produktion till Östeuropa eller Asien. Men den trenden har vänt. Svenska företag väljer allt oftare att lägga sin produktion i Sverige. 

— I Östeuropa exempelvis har de lägre löner och kan därför hålla nere kostnaderna för produktionen, men de har trögare system gällande omställning och lägre effektivitet. Redan nu flyttar bolag hem sin produktion, men det är fortsatt en tävling och vi kan inte slappna av för det, vi behöver ständigt förbättra oss, säger Josef. 

— Det är viktigt att fortsätta vara aktiv med produktinnovationer och processutveckling så trenden håller i sig över tid. Vi tror starkt på industrin i Sverige, säger Samuel.