—Vi var tidiga att samarbeta med bemanningsbranschen, det upplägget passar oss väldigt bra. Vi har under ganska lång tid haft ett ökat behov av personal, och fått god hjälp av Konsultia att hitta dessa personer. Våra konsulter stannar oftast väldigt länge hos oss och blir en viktig del av vårt företag. Konsulterna är ju också vår väg att rekrytera när vi anställer i egen regi. Samarbetet med Konsultia är mycket lyckat, just nu har vi 10 personer som arbetar här. Vår kontaktperson Desire håller regelbunden kontakt med både oss och konsulterna, vilket gör samarbetet smidigt. Arbetet med att hitta rätt personer visar att deras specialisering mot industrin är viktig för oss. De konsulter som kommer hit för en första träff, får en rundvandring i fabriken så att de är förberedda och inbegripna i förutsättningarna för hur det är att arbeta här.

Arbetsmiljö och säkerhet tas på stort allvar
Introduktion av ny personal hanteras lika oavsett om det gäller egna anställda, konsulter eller praktikanter.
— Den som arbetar sin första dag hos oss kommer in vid 8-tiden på morgonen, efter våra interna morgonmöten. Vi samlar hela arbetsledningen för en presentation av oss och företaget och hälsar personen välkommen. De får ta del av våra säkerhetsföreskrifter och de riskelimineringar som finns på aktuell arbetsplats.

Företaget har infört obligatorisk hjälmanvändning med hörselkåpor och hörselskydd, samt skor med stålhätta och spiktrampskydd.
— Alla nyanställda får kvittera att de tagit emot säkerhetsinformationen, som en del i arbetsmiljöarbetet. Ett annat arbetssätt är faddersystemet; de nyanställda får en fadder som fungerar som stöd i början, både när det gäller produktionsfrågor och arbetsmiljö.De får också en genomgång av de verktyg och maskiner som de kommer i kontakt med. Vi arbetar oftast i team på två till tre personer, det är ett säkerhetssystem i sig.

Covid-19 påverkar hela arbetsplatsen
Produktionen löper på som vanligt, trots Covid-19. Men vissa rutiner har förändrats.
— Vi har schemalagt tider för mat och fika så att alla inte träffas samtidigt. Det gör att vi kan sitta med avstånd mellan varandra för att minska risken för smittspridning. Vi har även förskjutit arbetsdagens början och slut för halva personalstyrkan, för minska kontakter i omklädningsrum och duschar. Självklart uppmuntrar vi dem som känner sig krassliga att stanna hemma. Det har medfört att vi har vi en högre nivå av sjukskrivna för tillfället. Det är viktigt och bra med dessa åtgärder, men också en utmaning. Vid möten försöker vi att reducera antalet personer så gott det går, ibland delar vi upp möten på två eller flera tillfällen. 

Just nu har vi inte problem med orderingången, men om vi tittar på framtiden vet vi väldigt lite om utvecklingen i denna unika situation.