Andreas är elektriker i grunden och lär sig nu elsystem för stora automatiska portar, Portarna tillverkas mestadels tillflyghangarer, båtvarv & gruvindustrin. Meningen är att han snart ska vara fullärd och få komma ut och montera portar direkt hos kunderna.
— När min tidigare anställning avslutades var det självklart att ta kontakt med Konsultia igen. Jag fick vänta cirka två veckor från det att jag tog kontakt till dess att jag fick ett uppdrag. Upplevelsen är toppen tack vare Emma och Greta, de är bra chefer som är lätta att ta kontakt med i alla lägen. De tänker på, och visar också, att det är viktigt för dem att jag som person har det bra. Det visar sig tydligt i ledarskapet.

Arbetsmiljö och säkerhet
När Andreas började på den nya arbetsplatsen blev han noggrant introducerad av Emelie och Greta för Konsultias rutiner och arbetssätt. Hur han ska tänka och handla i givna situationer. Uppdragsgivaren har också varit noggrann med introduktionerna.

Jag har blivit väl introducerad till arbetsplatsen som sådan och har också fått information om rutiner för arbetsmiljö och säkerhet. Jag får även handledning inför varje nytt moment i arbetet, eftersom vi alltid ska tänka riskhantering.

Det aktuella läget med Covid-19 påverkar inte själva arbetsuppgifterna i sig, men rutiner för hygien och avståndet till andra människor, samt att stanna hemma vid är krasslighet är viktigt, givetvis.

 — Det gäller såklart att använda sitt eget sunda förnuft också, vi behöver visa hänsyn till varandra nu. Vi får också se hur det går med resandet i Europa och resten av världen framöver. Jag hoppas att vi kan fortsätta att resa i Sverige i alla fall, så att slutkunderna får sina leveranser.